DeZire™ Bi-level 雙層CPAP面罩
DeZire™ Bi-level 雙層CPAP面罩
  • 輕巧且符合人體工程學的面罩,也可用於雙陽壓
  • 雙層氣墊可大幅減少漏氣,並分散患者臉部壓力以提高舒適度
  • 防窒息閥和旋轉接頭可提高安全性和靈活性
  • 具有端孔可用於CO2偵測或壓力監測,以及放置鼻胃管或抽痰管
  • 分為兩種不同類型:附端孔和不附端孔
產品規格
料號 接頭 Lite-2 持續正壓通氣-雙層面罩 端孔
AM0044 22 mm PC/雙層矽膠 -
AM0045 22 mm PC/雙層矽膠 -
AM0046 22 mm PC/雙層矽膠 3.2 mm
AM0047 22 mm PC/雙層矽膠 3.2 mm
訂購資訊
料號 產品描述 包裝方式
AM0044 Bi-level 雙層CPAP面罩, L  20 個/箱
AM0045 Bi-level 雙層CPAP面罩, M 20 個/箱
AM0046 Bi-level 雙層CPAP面罩, L 20 個/箱
AM0047 Bi-level 雙層CPAP面罩, 具端孔, M 20 個/箱